Αφορολόγητο με το 30% των δαπανών με κάρτες και eπληρωμές – Στις αντικειμενικές 7.000 περιοχές, αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ – Dikaiologitika | Ειδήσεις

Σύμφωνα με τον προυπολογισμό τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ το 2020, καλύπτοντας έτσι το «κενό» του 1,2 δισ. ευρώ που θα δημιουργούσε στην αντίθετη περίπτωση η πλήρης εφαρμογή του πακέτου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Πρακτικά, το 2020, οι φορολογούμενοι, για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο, θα πρέπει να «συλλέγουν» το 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες μέσω καρτών και ηλεκτρονικών πλήρωμών, έναντι της κλιμακωτής αντίστοιχης υποχρέωσης συλλογής δαπανών με ηλκετρονικές συναλλαγές με συντελεστές από 10% έως και 20%.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον προϋπολογισμό, «η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό τον σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020 δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών».

Όσο αφορά τα ακίνητα θα ενταχθούν στις αντικεμενικές αξίες περιπου 7.000 περιοχές, οι οποίες βρίσκονται εκτός του συστήματος σήμερα με αποτέλεσμα να πληρώνουν πολύ χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ από αντίστοιχα ακίνητα που εντάσσονταν στο σύστημα. Οι εισπράξεις από φόρο ακινήτων το 2020 θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες στα 2,708 δισ. ευρώ από 2,740 δισ. ευρώ φέτος.

Για τις αντικειμενικές αξίες, το υπουργείο Οικονομικών στο προσχέδιο επισημαίνει ότι «η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή η παρέμβαση θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας».

Ο προϋπολογισμός συνολικά προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 602 εκατ. ευρώ αλλά και περίπου ισόποση αύξηση των δαπανών. Από τις προβλέψεις εσόδων ξεχωρίζει η αύξηση των εισπράξεων κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (στα 11,334 δισ. ευρώ έναντι 10,998 δισ. ευρώ φέτος) παρά την ενεργοποίηση των νέων μειωμένων συντελεστών (εισαγωγικός στο 9% από 22%).

Πηγή: Dikaiologitika News

Σχόλια Άρθρου