ΕΛΤΑ: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Τον διορισμό τριών μελών του δ.σ. της Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ), συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου, με ισχύ από σήμερα, ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου κι ενός μη εκτελεστικού μέλους δ.σ. των ΕΛΤΑ, αξιολόγησε κι επέλεξε στελέχη «με εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και γνώσεις προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ».

Συγκεκριμένα, ομόφωνα αποφάσισε ότι διορίζονται στο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΤΑ οι:

1. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

2. Βασίλης Μπαλούρδος, εντεταλμένος σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

3. Κωνσταντίνος Kεσεντές, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου

Το σημερινό εννεαμελές δ.σ. συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά μέλη δ.σ. που διορίστηκαν στη γενική συνέλευση της εταιρείας ΕΛΤΑ, με ημερομηνία 30.08.2018.

Πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ

Σχόλια Άρθρου