Ηλεκτρονικές πληρωμές: Στο 30% του εισοδήματος οι υποχρεωτικές δαπάνες με «πλαστικό χρήμα»

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει «οριζόντια» αύξηση του ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 30% του ετήσιου εισοδήματος.

Με βάση το σημερινό καθεστώς, οι ελάχιστες ηλεκτρονικές δαπάνες για μισθωτούς και συνταξιούχους ανέρχονται στο 10% για εισόδημα έως 10.000, στο 15% για εισόδημα από 10.000 έως 30.000 ευρώ και στο 20% για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

Η καθιέρωση του ενιαίου συντελεστή θα γίνει στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, με το υπουργείο να σχεδιάζει παράλληλα την ένταξη 7.000 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, αποσκοπώντας σε πρόσθετα έσοδα 784 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα έσοδα αυτά θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού κόστους ύψους 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις φοροελαφρύνσεις και τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η μείωση της παραοικονομίας και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν περαιτέρω τα φορολογικά βάρη στους πολίτες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό το σκοπό θεσμοθετείται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν είναι άλλωστε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του κράτους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία και ιδίως τους φορολογούμενους πολίτες, η κινητοποίηση των οποίων σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών την οποία ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2020, δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής και εξασφάλισης πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα έτη για τον περαιτέρω περιορισμό των φορολογικών βαρών και την αύξηση των κοινωνικών δαπανών».

Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες, και τις υπό ένταξη 7.000 περιοχές που βρίσκονταν εκτός του συστήματος «η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση τις πραγματικές αξίες θα συμβάλει στην αύξηση της εισπραξιμότητας σε ιδιοκτησίες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας που τώρα το επίπεδο των αντικειμενικών αξιών είναι αρκετά χαμηλότερο έναντι της εμπορικής αξίας, καθώς και σε περιοχές της χώρας με πολύ υψηλή αξία ακινήτων (πολυτελείς παραθεριστικές περιοχές), που ως τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτή η παρέμβαση θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των βαρών στους πολίτες που κατέβαλαν δυσανάλογα υψηλούς φόρους ακίνητης περιουσίας».

Πηγή: LiFO

Σχόλια Άρθρου