Ξεκινά η δευτερογενής αγορά NPLs

Της Νένας Μαλλιάρα

Την έναρξη της δευτερογενούς αγοράς “κόκκινων” δανείων σηματοδοτεί ο Οκτώβριος, εγκαινιάζοντας το μαζικό “ξεφόρτωμα” μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών σε τρίτους “παίκτες”.

Δάνεια που βρίσκονται σε μικρότερη ή βαθιά καθυστέρηση και που σε πρώτη φάση θα ανέλθουν σε 60 δισ. ευρώ θα περάσουν στα χέρια ξένων εταιρειών διαχείρισης και επενδυτικών funds. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΤτΕ, οι τράπεζες έχουν μεταφέρει σε τρίτους δάνεια 17,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 δισ. καταναλωτικά, τα 5 δισ. επιχειρηματικά, τα 2 δισ. δάνεια ελευθέρων επαγγελματιών και τα υπόλοιπα στεγαστικά.

Πλέον, όλα τα δάνεια, αρχικά τα μη εξυπηρετούμενα και στη συνέχεια τα ενήμερα, θα αποκτήσουν πλήρη χαρακτηριστικά ενός προϊόντος το οποίο θα διακινείται στις αγορές αναλόγως των χαρακτηριστικών και της ζήτησής του. Έτσι, τα “κόκκινα” δάνεια θα καταστούν ένα εξαγώγιμο αγαθό των ελληνικών τραπεζών, μη διαφέροντας σε τίποτα από… τις ντομάτες. Όπως η κάθε ντομάτα –άγουρη, ώριμη ή περισσότερο ώριμη– αγοράζεται και μεταπωλείται για τη διαφορετική της χρήση από διαφορετικό κοινό και σε διαφορετικά στάδια, έτσι ακριβώς θα συμβαίνει και με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πωλούνται, θα αγοράζονται και θα μεταπωλούνται κατόπιν επεξεργασίας (διαχείρισης) σε ένα ευρύ, διεθνές αγοραστικό κοινό (funds και όχι μόνο), το οποίο θα πληρώνει αναλόγως του αν ψάχνει από… βιολογική ντομάτα για σαλάτα μέχρι ντοματοπελτέ ή σάλτσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θα μείνει στα αζήτητα, αφού σταδιακά ακόμα και τα χειρότερα των κακών δανείων θα βρουν το αγοραστικό τους κοινό.

Το άδειασμα της “αποθήκης” NPLs των ελληνικών τραπεζών, με τη μαζική μετακίνηση αυτών σε τρίτους και τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς, θα σημάνει και την έναρξη του μετασχηματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο μετασχηματισμός θα αφορά τόσο το μέγεθος όσο και τον προσανατολισμό και τις εργασίες τους, όπως επίσης και την αλλαγή στη μέχρι σήμερα σχέση τους με τους δανειολήπτες.

Εκκίνηση από Πειραιώς – Intrum

Τα ουσιαστικά θεμέλια της δευτερογενούς αγοράς NPLs θα μπουν από τον Οκτώβριο, με πρώτη κίνηση τη λειτουργία της κοινής εταιρείας Τράπεζας Πειραιώς – Intrum και, ακολούθως, την ψήφιση –μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές– του νόμου για τη λειτουργία του ελληνικού Asset Protection Scheme, τις πρώτες τιτλοποιήσεις (περίπου 10 δισ. ευρώ) από τη Eurobank και την πώληση της FPS, θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων της τράπεζας.

Η νέα εταιρεία Τράπεζας Πειραιώς και Intrum για τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων της τράπεζας ξεκινά τη λειτουργία της την 1η Οκτωβρίου. Η εταιρεία ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο στις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε μεταφέρθηκαν σε αυτήν οι δραστηριότητες της μονάδας RBU της Τράπεζας Πειραιώς. Αδειοδοτήθηκε από την ΤτΕ ως νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία Alternative Financial Solutions (AFS) και θα μετονομαστεί σε Intrum Hellas την 1η Οκτωβρίου, όταν η Τρ. Πειραιώς μεταβιβάσει στην Intrum το 80% των μετοχών της στη νέα εταιρεία (η τράπεζα θα παραμείνει με ποσοστό 20%) και η Intrum καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα των περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Η Intrum Hellas θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με προσωπικό 1.200 ατόμων, το οποίο θα εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου και τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται.

Η νέα εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Τράπεζα Πειραιώς τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας ύψους άνω των 27 δισ. ευρώ, μαζί με τα νέα που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων.

Προς διαχείριση βρίσκεται το χαρτοφυλάκιο από χορηγήσεις δανείων ή/και πιστώσεων προς οφειλέτες, των οποίων οι οφειλές ή κάποιες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή/και έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμισθεί. Οι πελάτες, οι οποίοι ενέχονται άμεσα για τις οφειλές που έχει αναλάβει να διαχειρίζεται η νέα εταιρεία, παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα λάβουν προσωπική ενημερωτική επιστολή από την Τράπεζα και την εταιρεία διαχείρισης, σύμφωνα με τον νόμο.

Όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν. Οι συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς. Το σύνολο των δανειακών και καταθετικών λογαριασμών των πελατών συνεχίζει να τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. Τόσο η νέα εταιρεία διαχείρισης όσο και η Τράπεζα Πειραιώς θα βρίσκονται στο πλευρό των πελατών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με στόχο την εξεύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς και οριστικής λύσης για την τακτοποίησή τους.

Το carve-out της Eurobank

Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία του carve-out της Eurobank που θα αφορά τη μεταφορά 1.100 εργαζομένων στο νέο σχήμα που θα προκύψει μετά την πώληση της FPS και θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τα “κόκκινα” δάνεια. Με στρατηγικό μέτοχο, αλλά και τη Eurobank με ποσοστό μειοψηφίας, η νέα FPS θα αναλάβει όλο το σημερινό κομμάτι Trouble Asset Group της Eurobank, παίρνοντας υπό τη διαχείρισή της τα δάνεια που θα μεταφερθούν στο SPV (corporate, SME, retail), αλλά και όλα τα μη εξυπηρετούμενα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια της τράπεζας.

Επί του παρόντος, η FPS έχει υπό τη διαχείρισή της μη εξυπηρετούμενα δάνεια 23 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δισ. από τέσσερα χαρτοφυλάκια NPLs που αγοράστηκαν από funds. Τα υπόλοιπα 17 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Eurobank, και μάλιστα όχι μόνο NPEs, αλλά και δάνεια που έχουν ρυθμιστεί, έχουν ταξινομηθεί ως Performing Forborne και παρακολουθούνται έτσι ώστε να μην χάσουν δόσεις και ξανακατηγοριοποιηθούν ως μη εξυπηρετούμενα. Μέχρι τα τέλη του 2019 η FPS θα έχει υπό διαχείριση δάνεια 30 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα αναλάβει από τρίτους προς διαχείριση.

Πηγή: Capital.gr

Σχόλια Άρθρου